Zgłaszając się do Kancelarii Notarialnej Magdaleny Płachty-Baścik można liczyć na szeroki zakres usług i wsparcie doświadczonych notariuszy posiadających licencję od Ministra Sprawiedliwości. Pracownicy biura zajmują się między innymi sporządzaniem aktów poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego. Poświadczają również o własnoręczności podpisu, zgodności kopii z oryginalnym dokumentem oraz prawidłowości dat i pozostawania danej osoby przy życiu w określonym czasie i miejscu.

Notariusz w Bieruniu obsługuje również wspólnoty mieszkaniowe i zgromadzenia wspólników, którzy potrzebują profesjonalisty do spisywania protokołów. Wszystkie formalności dopełniane są w sposób precyzyjny, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Istnieje możliwość przechowania u notariusza papierów wartościowych i ważnych dokumentów.

43--15 Bieruń, ul. Turystyczna 1/0

NIP: 5492202975

https://bierunnotariusz.pl

2020-11-26 00:00:00

Notariusz bieruń - KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA PŁACHTA-BAŚCIK

AMK2 Architekt Monika Kantor-Kiliś

43400 Cieszyn, ul. Olchowa 15

GABARYTY.NET

40855 Katowice, ul. Janasa 4

Netpaka.eu

42700 Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich 54