Warszawska kancelaria adwokacka Ziobrowski Tax&Law ma duże doświadczenie w likwidacji spółek. Jedną z usług, z jakich można skorzystać, jest likwidacja spółki komandytowej -w imieniu wspólnika adwokat może przyjąć rolę likwidatora. To umożliwi szybkie i nieskomplikowane przeprowadzenie całego procesu powiązanego z likwidacją. 

Kompleksowe świadczenia z tego zakresu obejmują: 

  • przygotowanie wniosków o wykreślenie do stosownych instytucji, 
  • upłynnianie majątku spółki, 
  • spłacenie długów, 
  • zabezpieczenie sumy niezbędnej do pokrycia wymaganych kosztów. 

Wszystkie ustalenia dotyczące konkretnej spółki podejmowane są indywidualnie. Na podstawie ustaleń z klientami podejmowana jest decyzja odnośnie formy likwidacji, co determinuje dalsze działania. Ogólne informacje o współpracy podane są na stronie internetowej. 

00-104 Warszawa, ul. Plac Grzybowski 10/31

NIP: 7542732542

https://jztl.pl/

2021-12-22 00:00:00

Likwidacja spółki komandytowej

Solispharm Sp. z o. o.

03456 Warszawa, ul. Namysłowska 21

Perspektywa - Studio Rysunku

00682 Warszawa, ul. Hoża 88

F.P.H.U. PROBOX Krzysztof Kuć

05077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 58