Katowicka Szkoła Zen Reiki dba o to, aby słuchacze czuli, że są pod dobrą opieką, niezależnie od tego, jakiej formy wsparcia w trakcie procesu nauczania potrzebują. Między innymi dlatego przygotowane są dla nich sesje zen coaching, udostępnione jako jedna z form uzupełniających kurs. 

Każdy uczeń, który potrzebuje konsultacji w zakresie rozwoju duchowego, może spodziewać się, iż uzyska wiadomości wskazujące mu, w jakim kierunku powinien dalej podążać. Sesja jest ukierunkowana indywidualnie na kursanta, a prowadzący ją coach wykazuje pełne zaangażowanie. Dlatego są to zajęcia przynoszące dobre efekty. 

40-048 Katowice, ul. Kościuszki 25/0

NIP:

https://zenreiki.szkola.pl

2022-06-02 00:00:00

Szkoła Zen Reiki w Polsce - Zen coaching

Kancelaria Adwokacka Marcin Rostocki

67200 Głogów, ul. Jana Matejki 14

RC2000 Ewa Osypowicz

- Poznań, ul. Mariana Jaroczyńskiego 22

Magneska

61-332 Poznań, ul. Aleksandra Gabszewicza 6b