Katowicka Szkoła Zen Reiki dba o to, aby słuchacze czuli, że są pod dobrą opieką, niezależnie od tego, jakiej formy wsparcia w trakcie procesu nauczania potrzebują. Między innymi dlatego przygotowane są dla nich sesje zen coaching, udostępnione jako jedna z form uzupełniających kurs. 

Każdy uczeń, który potrzebuje konsultacji w zakresie rozwoju duchowego, może spodziewać się, iż uzyska wiadomości wskazujące mu, w jakim kierunku powinien dalej podążać. Sesja jest ukierunkowana indywidualnie na kursanta, a prowadzący ją coach wykazuje pełne zaangażowanie. Dlatego są to zajęcia przynoszące dobre efekty. 

40--04 Katowice, ul. Kościuszki 25/0

NIP:

https://zenreiki.szkola.pl

2022-06-02 00:00:00

Szkoła Zen Reiki w Polsce - Zen coaching

AMK2 Architekt Monika Kantor-Kiliś

43400 Cieszyn, ul. Olchowa 15

GABARYTY.NET

40855 Katowice, ul. Janasa 4

Netpaka.eu

42700 Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich 54