Zgodnie ze statutem prezentowanej organizacji jej podstawowym celem jest ochrona interesów sektora transportu drogowego w Polsce, wspieranie rozwoju branży oraz udzielanie pomocy przewoźnikom zrzeszonym w ZMPD.

W tym celu podmiot:

  • uczestniczy w opracowywaniu i przygotowywaniu przepisów,
  • informuje swoich członków o planowanych zmianach legislacyjnych,
  • współpracuje z właściwymi organami administracji publicznej.
  • zaopatruje krajowych przewoźników w niezbędne dokumenty gwarancyjne uprawniające do przekraczania granic unijnych.

Przedsiębiorcom oferowane są także urządzenia do poboru opłat drogowych na terenie Unii Europejskiej i innych krajów. Jednym z nich jest OBU E- Toll, które umożliwia elektroniczne regulowanie obowiązujących należności na terenie kilkunastu państw, m.in. Bułgarii, Niemiec, Francji.

 

00-175 Warszawa, ul. Al. Jana Pawła II 78/0

NIP: 522 000 21 10

https://uslugi.zmpd.pl/

2023-07-31 00:00:00

Obu e toll

Solispharm Sp. z o. o.

03456 Warszawa, ul. Namysłowska 21

Perspektywa - Studio Rysunku

00682 Warszawa, ul. Hoża 88

F.P.H.U. PROBOX Krzysztof Kuć

05077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 58