Notariusz jest specjalistą cieszącym się dużym zaufaniem społecznym oraz szacunkiem. Najczęściej przygotowuje on różnego rodzaju dokumenty oraz wpisy do ksiąg wieczystych, które są potwierdzane jego pieczątką. Uprawnienia notarialne umożliwiają potwierdzane pism, umów oraz innych dokumentów związanych z gruntami, nieruchomościami oraz majątkami. Warto również wiedzieć, że prawnicy, o jakich mowa, dość często pośredniczą w sprzedaży lub kupnie domów, mieszkań i innych nieruchomości. Sporządzają umowy majątkowe oraz udzielają porad swoim klientom.

Kancelaria-mosina.pl to adres kancelarii zatrudniającej specjalistę, jakim jest notariusz świadczący pomoc w Mosinie. Na co dzień przygotowuje on testamenty, intercyzy oraz inne pisma w zależności od aktualnych potrzeb klientów. Dzięki takiemu wsparciu otrzymują oni gwarancję, że stworzone dokumenty będą mieć moc prawną oraz że będą w 100% poprawne. Kancelarie notarialne przechowują również papiery wartościowe, poufne informacje znajdujące się na nośnikach danych oraz pieniądze.

62-050 Mosina, ul. Poznańska 2/0

NIP: 7773349547

https://kancelaria-mosina.pl/

2020-01-17 00:00:00

Mosina notariusz

OSO24.PL Sylwia Rusin

60451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 742

Orzeł-Trans

62070 Dąbrowa, ul. Rolna 26

Kaskada Hotel&Restauracja

60453 Poznań, ul. Międzyzdrojska 37